Triết lý kinh doanh

Chúng tôi tại công ty TNHH Khuê Giang có những mục tiêu rõ ràng và hiểu chính xác mình muốn và không muốn những gì. Dưới đây là bản tổng kết các triết lý kinh doanh cơ bản:

    • Cung cấp sản phẩm chất lượng từ G7, giúp khách hàng tối đa lợi nhuận và để bảo vệ môi trường.
    • Phản hồi chuyên nghiệp, sáng tạo và nhanh chóng khi thực hiện công việc.
    • Có những nguyên tắc rõ ràng và đặt giá trị cao trong quan hệ khách hàng.
    • Đề cao đạo đức kinh doanh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
    • Hành động với tầm nhìn tương lai và tìm kiếm các đối tác bền vững.
    • Đối xử công bằng giữa các đồng nghiệp với nhau, với các đối tác và khách hàng.
    • Không thỏa hiệp chất lượng, đi ngược với tầm nhìn.
    • Duy trì tổ chức tinh giản, ít quan liêu để phản ứng nhanh chóng
    • Đề cao sự phát triển bền vững và ổn định của tổ chức.
    • Giữ lương tâm xã hội và hỗ trợ nhân viên.
    • Tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân và coi trọng chúng như nhau.

  CÔNG TY TNHH KHUÊ GIANG
  Địa chỉ: Số 24 Lê Hữu Trác, Hà Đông, Hà Nội
  Skype: khuegiangltd
  Email: info@khuegiang.vn
  Website: http://khuegiang.vn

  © Copyright 2014-2022
  Công ty TNHH Khuê Giang

  Contact Me on Zalo